Starfsfólk og kennarar Miðstöðvar lýðheilsuvísinda í Háskóla Íslands

Miðstöð lýðheilsuvísinda í Háskóla Íslands skoðar vinnufyrirkomulag vegna skila á lokaverkefnum í Turnitin Feedback Studio

In Lokaverkefni by Sigurbjörg Jóhannesdóttir

Miðstöð í lýðheilsuvísindum (MLV), er umsjónaraðili fyrir þverfræðilegu námi í lýðheilsuvísindum sem er í samstarfi við öll fræðasvið Háskóla Íslands (HÍ). Miðstöðin er einnig rannsóknarstofnun HÍ varðandi lýðheilsu Kennarar koma frá MLV, mörgum deildum HÍ auk annarra stofnana innlendra og erlendra [1].

Starfsfólk og kennarar í lýðheilsuvísindum hafa undanfarin ár séð sjálf um að keyra lokaverkefni nemenda inn í Turnitin Feedback Studio til að fá fram samsvörun við áður útgefna texta og nemendaritgerðir. Þetta hefur þýtt mikla vinnu fyrir þá aðila sem hafa aðgang að Turnitin.

Á fundi MLV með Sigurbjörgu Jóhannesdóttur sem er umsjónaraðili Turnitin fyrir HÍ, kom í ljóst eindreginn vilji MLV til að breyta því fyrirkomulagi sem hefur þróast vegna þessara skila í deildinni. Kennarar með aðgang og þekkingu á forritinu hafa einnig verið að keyra verkefni fyrir aðra kennara í gegnum vefsvæði https://turnitin.com óháð því hvort það séu lokaverkefni eða ekki.

Sigurbjörg sýndi kennurum hvernig aðrar deildir og fræðasvið eru með lokaverkefnisskil sín sem eru mismunandi en það eru alltaf nemendur sjálfir sem sjá um að setja verkefnin sín inn.

Niðurstaða fundarins var að MLV ætlar að setja upp einn Moodle vef fyrir þau tvö til þrjú námskeiðsnúmer sem eru á lokaverkefnum við deildina. Það þýðir að allir nemendur sem eru skráðir í lokaverkefnið og allir leiðbeinendur fá sjálfkrafa aðgang að Moodle og um leið og búið er til Turnitin skilahólf inni í námskeiðinu fá þeir einnig allir sjálfkrafa aðgang að Turnitin. Þeir geta notað þann aðgang þarna inni í Moodle en einnig farið bakdyramegin inn í gegnum https://turnitin.com. HÍ- netfangið og lykilorðið (fyrir Ugluna) á að virka þar inni en ef ekki þá er auðvelt í Login glugganum að láta eyða lykilorðinu og búa til nýtt (þe. inni á turnitin.com). Það þarf ekkert að hugsa um lykilorð eða aðgang á meðan er verið að nota Turnitin inni í Moodle því þá er það HÍ-aðgangurinn sem gildir.

Egill Karlsson verkefnastjóri hjá MLV mun sjá um að koma Moodle vefnum af stað, setja upp Turnitin skilahólf og fá aðstoð frá Sigurbjörgu við að sameina námskeiðsnúmer inn í einn Moodle vef, setja upp Turnitin skilaverkefnahólf sem nemendur geta nýtt sér í gegnum allt skrifferlið sjálfir til að skoða samsvörun og hvernig þeim gengur að nota eigin orð með tilvísun til fræðimanna og fleira.

MLV hefur líka áhuga á því að nýta Moodle svæðið til að koma upplýsingum til nemenda varðandi lokaverkefnin og akademísk skrif. Sigurbjörg bauð kennurunum upp á að kenna þeim á Feedback Studio svo þeir geti notað það til að gefa nemendum endurgjöf. Kennarar eiga eftir að taka ákvörðun um hvort þeir vilji nýta endurgjafahluta kerfisins til þessarar endurgjafar. Auðvelt er að skipta skilahólfinu upp þannig að nemendur myndu byrja á að skila inn rannsóknaráætlun, svo útgáfu 1, 2, … og að lokum lokaútgáfu ritgerðarinnar.


[1] Háskóli Íslands. (e.d.) Miðstöð í lýðheilsuvísindum. Sótt af https://www.hi.is/thverfraedilegt_nam_lydheilsuvisindi/midstod_i_lydheilsuvisindum